CENNIK


Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:

 • ceny już od 200 zł
 • 2. Z prowadzeniem rejestrów VAT:

 • ceny już od 300 zł
 • Ryczałt

  Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

  1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:

 • ceny już od 150 zł
 • 2. Z prowadzeniem rejestrów VAT:

 • ceny już od 200 zł
 • Pełna księgowość (księgi handlowe)

  Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

 • ceny już od 500 zł
 • Kadry i płace

 • Założenie teczki osobowej pracownika: 40 zł (koszt jednorazowy)
 • Obsługa płacowa jednego pracownika: 35 zł
 • Rozliczenie umowy zlecenie z ZUS: 25 zł
 • Rozliczenie umowy zlecenie (o dzieło) bez ZUS: 20 zł
 • Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy: wliczone w cenę obsługi księgowej
 • Opłata za dodatkowy dokument kadrowo-płacowy (np. zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, PIT-11, sporządzanie aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy itd.): 15 zł
 • Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za okres rozliczeniowy): 50 zł
 • Inne rozliczenia

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego: równowartość faktury wystawionej za ostatni miesiąc roku obrachunkowego
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy: bezpłatnie
 • Doradztwo podatkowe w zakresie podstawowym: bezpłatnie
 • Sporządzenie deklaracji GUS 50 zł szt.
 • Przygotowywanie odpowiednich deklaracji podatkowych: bezpłatnie
 • Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz Zakładowego Planu Kont;

 • dla małej firmy 1500 zł
 • dla średniej firmy 2500 zł
 • dla dużej firmy (wraz z rozbudowaniem kont analitycznych) cena do negocjacji.
 • Aby pobrać cennik na dysk kliknij w poniższy link:
  Link do dokumentu