Cennik

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

  1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:
  • ceny już od 250 zł
  1. Z prowadzeniem rejestrów VAT:
  • ceny już od 350 zł

Ryczałt

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

  1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:
  • ceny już od 180 zł
  1. Z prowadzeniem rejestrów VAT:
  • ceny już od 230 zł

Pełna księgowość (księgi handlowe)

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów. Ceny brutto:

  • ceny już od 600 zł

Kadry i płace

  • Założenie teczki osobowej pracownika: 50 zł (koszt jednorazowy)
  • Obsługa płacowa jednego pracownika: 45 zł
  • Rozliczenie umowy zlecenie z ZUS: 35 zł
  • Rozliczenie umowy zlecenie (o dzieło) bez ZUS: 30 zł
  • Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy: wliczone w cenę obsługi księgowej
  • Opłata za dodatkowy dokument kadrowo-płacowy (np. zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, PIT-11, sporządzanie aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy itd.): 20 zł
  • Korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za okres rozliczeniowy): 100 zł

Inne rozliczenia

  • Sporządzenie sprawozdania finansowego: równowartość faktury wystawionej za ostatni miesiąc roku obrachunkowego
  • Reprezentacja przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy: bezpłatnie
  • Sporządzenie deklaracji GUS 100 zł szt.
  • Przygotowywanie odpowiednich deklaracji podatkowych: bezpłatnie

Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz Zakładowego Planu Kont;

  • dla małej firmy 2500 zł
  • dla średniej firmy 3500 zł
  • dla dużej firmy (wraz z rozbudowaniem kont analitycznych) cena do negocjacji.