Cennik

Książka Przychodów i Rozchodów (KP i R)

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów :

 1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:
 • ceny już od 280 zł
 1. Z prowadzeniem rejestrów VAT:
 • ceny już od 350 zł

Ryczałt

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów:

 1. Bez prowadzenia rejestrów VAT:
 • ceny już od 250 zł
 1. Z prowadzeniem rejestrów VAT:
 • ceny już od 280 zł

Pełna księgowość (księgi handlowe)

Wycena ma charakter orientacyjny, ostateczny koszt zależy od struktury dokumentów :

 • ceny już od 1 100 zł

Kadry i płace

 Założenie teczki osobowej pracownika 60 zł ( koszt jednorazowy )
 Obsługa płacowa jednego pracownika: 50 zł
 Rozliczenie umowy zlecenie z ZUS: 45 zł
 Rozliczenie umowy zlecenie (o dzieło) bez ZUS: 40 zł

 Obsługa ZUS przedsiębiorcy (składka zdrowotna) – 60zł
 Korekta do ZUS składki zdrowotnej wraz z kor. PIT – 50 zł
 Wniosek do ZUS -korekta roczna składki zdrowotnej – 50,00zł
 Wniosek o zawarcie umowy PPK do ZUS – 50zł
 Wyliczenie podstawy do składki ZUS dla Mały ZUS Plus – 50,00zł.

 Rozliczenie PPK  – 250,00zł
 Opłata za dodatkowy dokument kadrowo-płacowy (np. zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, PIT-11, sporządzanie aneksów do umowy o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy itd.): 25 zł
 Korekta (ZUS) rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za okres rozliczeniowy): 150 zł

Inne rozliczenia

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego: równowartość faktury wystawionej za ostatni miesiąc roku obrachunkowego
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy: bezpłatnie
 • Sporządzenie deklaracji GUS 150 zł szt.

Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz Zakładowego Planu Kont;

 • dla małej firmy 2500 zł
 • dla średniej firmy 3500 zł
 • dla dużej firmy (wraz z rozbudowaniem kont analitycznych) cena do negocjacji.